Sončno

24°C Zrak

21°C Voda

Izbornik

Obveznost spoštovanja predpisov in izključitev odgovornosti vodnega parka

 • Pravilnik o uporabi Aquaparka Istralandia je na voljo v hrvaščini, angleščini, italijanščini, nemščini in slovenščini ter je vidno objavljen na vhodu. Sprejet je bil zaradi večje varnosti obiskovalcev in je namenjen vzdrževanju reda, čistoče in splošne varnosti na področju celotnega vodnega parka (notranjost, mesta dostopa in zunanji prostori vodnega parka).
 • Z nakupom vstopnice in vstopom v vodni park je obiskovalec seznanjen s tem Pravilnikom in v celoti sprejema pravila obnašanja in druge določbe, predpisane v Pravilniku.
 • Obiskovalec potrjuje in se zaveda, da vse storitve in atrakcije vodnega parka uporablja izključno na lastni riziko in odgovornost. Zaveda se vseh posledic, ki bi jih povzročilo njegovo kršenje določb tega Pravilnika.
 • Za poškodbe in/ali škodo, ki jo obiskovalec povzroči iz nepazljivosti, z rizičnim obnašanjem, nespoštovanjem omejitev, opozoril in pravil obnašanja in/ali pod vplivom alkohola, Uprava ne nosi nobene odgovornosti.
 • Obiskovalec se zavezuje, da se bo držal vseh navodil in opozoril, objavljenih na atrakcijah in/ali informativnih tablah, tako zunaj kot v vodnem parku (vsa aktualna navodila in obvestila v parku imajo prednost pred splošnimi navodili), ter vseh navodil osebja vodnega parka.
 • Obiskovalec, ki se tudi po opozorilu ne pridržuje določb tega Pravilnika in/ali ne upošteva navodil in predlogov osebja v aquaparku, je lahko oddaljen iz aquaparka brez povračila denarja za vstopnico.
 • Osebje vodnega parka je pooblaščeno, da na pomoč kadarkoli pokliče varnostnika in/ali pripadnika policije.
 • Vsak obiskovalec je dolžan povrniti izgubo in škodo, ki jo je povzročil na opremi aquaparka ali na premoženju drugih obiskovalcev.
 • Uprava si pridržuje pravico, da v primeru slabega vremena (dež, nevihta, močan veter, tema, megla, zmanjšana vidljivost in podobno) in/ali iz tehničnih razlogov prilagodi obratovalni čas vodnega parka, oziroma njegov čas odprtja in zaprtja iz varnostnih razlogov in/ali na podlagi lastne presoje začasno izklopi posamezne tobogane in druge atrakcije, oziroma omeji obratovanje le na določene tobogane in atrakcije, brez obveze vračanja vstopnine ali drugih nadomestil obiskovalcem.
 • Posamezni prostori v aquaparku so pod video nadzorom zaradi zavarovanja lastnega premoženja in preprečevanja kriminalnih aktivnosti. Video posnetke spremljajo pooblaščene osebe in so na voljo izključno pooblaščenim osebam in policiji.
 • Uprava odsvetuje vnos večje količine denarja ali drugih vrednih stvari v vodni park. Če se obiskovalec za to kljub temu odloči, mu Uprava nudi možnost uporabe varnostne omarice, ki pa se je ne zavezuje varovati niti obiskovalcu ne bo povrnila škode v primeru njihovega izginotja.

Obiskovalec nosi polno odgovornost za zaklepanje omarice, v kateri hrani osebne stvari in obleko; Uprava ne odgovarja za njihovo morebitno krajo ali izginotje v sklopu vodnega parka.

Omarice, ki po izteku obratovalnega časa vodnega parka ostanejo zaklenjene, odpira dežurno osebje,

vsebina omaric pa se obravnava kot zapuščena stvar.

 • Obiskovalec lahko parkira svoje vozilo na za to predvidenem delu in na lasten riziko. Uprava ne odgovarja za krajo vozila, eventualne poškodbe na vozilu, prav tako ne za predmete, ki se nahajajo v vozilih.

Delovni čas in vstop v aquapark

 • Delovni čas vodnega parka je vsak dan od 10.00 do 18:00 ure.
 • Vstop v vodni park je dovoljen samo med delovnim časom, s kupljeno vstopnico (nakup vstopnice in vstop v vodni park je mogoč najkasneje eno uro pred njegovim zaprtjem), ki velja en dan in omogoča le en vstop v vodni park.
 • Otrokom, mlajšim od 14 let, je vstop v vodni park dovoljen le v spremstvu staršev ali druge osebe, starejše od 18 let, na lastno odgovornost.
 • Obiskovalcem, ki se ne morejo samostojno premikati, oblačiti ali slačiti, tuširati ali preiti higienske bariere za dezinfekcijo nog brez pomoči druge osebe, kot tudi obiskovalcem s fizičnimi ali psihičnimi motnjami, je vstop v vodni park dovoljen izključno v spremstvu polnoletne osebe.
 • Uporaba bazena in tobogana ter drugih vodnih atrakcij v aquaparku se ne  priporoča nosečnicam, osebam s srčnimi težavami ter osebam, ki imajo težave z vratom in hrbtom, prav tako slednje uporabljajo na lastno odgovornost.
 • Uprava  lahko začasno onemogoči vstopanje obiskovalcev v aquapark, kadar so kapacitete aquaparka za polnjene in prepovedati vstop osebi, ki s svojim obnašanjem vznemirja druge obiskovalce, moti delo osebja vodnega parka ali je ob predhodnem obisku kršila določbe tega Pravilnika.

Uprava lahko prepove vstop tudi:

a) osebam, ki imajo različne nalezljive bolezni (v primeru dvoma se lahko od Obiskovalca zahteva zdravniško potrdilo), osebam z odprtimi ranami, z eventualnimi kožnimi težavami (npr. luščenje kože, izpuščaji, kožni paraziti) ali ki imajo kakršnokoli bolezen, ki bi lahko ogrozila zdravje drugih obiskovalcev, na primer: osebam s temperaturo, kašljem, vnetjem roženice (konjuktivitis), osebam z nalezljivimi boleznimi ali boleznimi, ki povzročajo gnus, bacilonoscem črevesnih in drugih bolezni, osebam s povoji na telesu, pa tudi umazanim osebam ali osebam v umazanih oblačilih

b) osebam, ki nameravajo aquapark uporabljati za komercialne namene brez pisnega dovoljenja Uprave

c) osebam pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev

 • Obiskovalcem je vstop s psom dovoljen izključno pod pogojem, da se ga (za doplačilo in ob pisnem soglasju lastnika psa) namesti v posebni pasji boks na ločenem delu vodnega parka. Število dnevno razpoložljivih pasjih boksov je omejeno, predhodna rezervacija ni mogoča.
 • Poleg predhodno omenjenih varnostnih omaric in pasjih boksov lahko obiskovalci za doplačilo uporabljajo ležalnike in senčnike (1 komplet vsebuje 2 ležalnika + 1 senčnik), Family gazebo (senčni paviljon z mizo in klopmi za največ 8 oseb) in Sunbed gazebo (za največ dve osebi).

Zgornjega ni mogoče rezervirati vnaprej.

 • Obiskovalec lahko uporablja tako imenovano Cashless-zapestnico za brezgotovinsko plačevanje storitev v vodnem parku. Zapestnico se zavezuje ob izhodu iz parka vrniti, zato ob prevzemu zapestnice položi kavcijo, ki mu je povrnjena ob vračilu zapestnice.

Pomembne informacije o načinu uporabe bazena in toboganov

 • Obiskovalec mora pri uporabi  bazena imeti čiste kopalke (kopanje je dovoljeno izključno v kopalkah, otrokom do treh let starosti pa izključno z vodoodpornimi plenicami) in mora pred vstopom v bazen obvezno stuširati ter preiti higiensko bariero za dezinfekcijo nog.
 • Obiskovalec se lahko slači in oblači samo na za to predvidenih prostorih, v garderobah ali zunanjih slačilnicah.
 • V prostor poleg bazena je prepovedano vnašanje električnih aparatov in kakršnekoli steklene embalaže in drugih steklenih predmetov (npr. steklenih kozarcev in steklenic).
 • Neplavalcem je uporaba bazena z valovi (Wavepool) prepovedana.
 • Neplavalci se lahko kopajo v samo za njih določenih bazenih (ali delih bazena) in izključno na lastno odgovornost in v spremstvu odrasle osebe /plavalca.
 • Vsak obiskovalec se mora držati navodil za spuščanje po toboganih, uporabo predpisanih prehodov in vstopov na tobogane ter ostalih obvestil in opozoril, kot tudi navodil osebja vodnega parka glede spuščanja po toboganih in uporabe drugih naprav, ki zahtevajo večjo previdnost.
 • Prepustnost in zmogljivost vseh atrakcij v aquaparku je zaradi varnosti obiskovalcev  omejena z navodili dobavitelja.
 • Uprava  ne zagotavlja neomejno uporabo vseh atrakcij in ne zagotavlja uporavo istih brez čakanja.
 • Uporaba toboganov je dovoljena samo tako, da se Obiskovalci po toboganu spuščajo eden po eden in sicer šele, ko za to dobijo signal s strani osebja aquaparka ali z upoštevanjem zelenega signala na semaforjih. Obiskovalec je pred uporabo vsake atrakcije dolžan preveriti, v kakšnem položaju je spust dovoljen, in čim prej po pristanku zapustiti pristajalni bazen, da se izogne možnosti trka in poškodbe.
 • Maksimalna dovoljena teža uporabnika tobogana je 150 kg.
 • Možnosti uporabe atrakcij in toboganov za otroke so navedene na informativnih tablah z opozorili na vsaki posamezni atrakciji in toboganu in teh omejitev se je treba strogo pridrževati.
 • V primeru, da ima uporabnik tobogana očala, mora le-ta pritrditi z elastiko, da bi preprečil možnost njihovega zloma oziroma poškodbe uporabnika atrakcije.
 • V izogib možnosti poškodbe pri spuščanju po toboganu je prepovedano nošenje kakršnih koli predmetov iz kovine, lesa, stekla, plastike in podobno. V primeru poškodovanja tobogana, ki je posledica nošenja takih predmetov, se obiskovalec zavezuje nadoknaditi vso nastalo škodo.

Prepovedi, ki so jih obiskovalci dolžni upoštevati

 • V aquaparku je izrecno prepovedano:

a) vnašanje alkoholnih  pijač (osebje aquaparka ima pravico zaprositi obiskovalce,  da pri vstopu v aquapark  pokažejo vsebino svojih torbic in nahrbtnikov) in steklene ali kovinske embalaže

b) vstopati v prostore, ki niso namenjeni za obiskovalce, v slačilnice in tuše nasprotnega spola in v dele aquaparka, kjer je označena prepoved pristopa zaradi varnostnih ali tehničnih razlogov

c) potapljanje v bazenu, če to ni pod kontrolo reševalca ali organiziranih tečajev potapljanja z nadzorom pooblaščenih učiteljev potapljanja

d) v bazen vnašati predmete, ki niso predvideni za plavanje in kopanje, prav tako ne plavutke in potapljaško opremo, če Uprava ne določi drugače

e) skakati v bazen, skakati v samem bazenu, kričati (tudi če gre za igro), žvižgati, povzročati nepotreben hrup, tekati po poteh (nevarnost poškodbe zaradi zdrsa), skakati z njih ali drugih rizičnih mest, se medsebojno tunkati in fizično nadlegovati druge obiskovalce, reševalce in drugo osebje vodnega parka ter ogrožati varnost kopalcev na kakršen koli način – odgovornost za vse poškodbe in/ali škodo, nastale pri vzajemnem porivanju, tunkanju, metanju v vodo, skakanju in medsebojnem fizičnem kontaktu med dvema ali več osebami, nosijo izključno osebe, ki so pri tem sodelovale.

f) pljuvanje na tlo in v vodo, uriniranje v bazen, metanje odpadkov in onesnaževanje prostora v aquaparku

g) prepovedano je kajenje cigaret, pip in podobnega v prostorih za storitve vhodne stavbe in v vsakem zaprtem prostoru aquaparka

h) nepooblaščena uporaba reševalne opreme in predmetov za prvo pomoč, gasilskih aparatov ali druge opreme v parku, predvidene za izredne situacije

i) samovoljno povzročati škodo, premikati, mazati, menjati ali odmikati opremo, stole, ležalnike, označbe in drug inventar vodnega parka

j) nošenje ostrih in steklenih predmetov in drugih steklenih predmetov, ki se lahko razbijejo in postanejo vir za poškodbe obiskovalcev

k) uživanje jedi in pijač v prostorih bazena ali na drugih površinah, ki niso predvidene za ta namen – v primeru kršenja te prepovedi ima Uprava pravico obiskovalca oddaljiti iz aquaparka brez obveznosti za povračilo denarja za vstopnico

l) fotografiranje ali snemanje obiskovalcev, drugih oseb ali skupin brez njihovega dovoljenja in dovoljenja Uprave, vse v skladu z pravili GDPR

m) zaradi varnosti je prepovedana uporaba vseh toboganov (vključno vožnja z gumijastimi igrali – WaterTubing), če ima obiskovalec na sebi prstane, uro, ogrlico, verižico, očala in/ali kopalke z zadrgo, zakovicami, zaponko ali jermeni

n) nošenje in uporaba kakršnegakoli orožja

o) na kopališčnem prostoru se obnašati v nasprotju s tem Pravilnikom in pozitivnimi predpisi

p) uporabljati sredstva za higieno v bazenih aquaparka

r) uporabljati piščalke ali podobne naprave za dajanje zvočnih signalov, ki motijo delo reševalnih in drugih strokovnih služb v aquaparku

Začnite zabavo, naročite vstopnice

Standardna
Znižana
Greška - pokušajte opet!
Hvala - preverite svojo mapo »Prejeto«.
Hvala - preverite svojo mapo »Prejeto«.

Bodite na tekočem – prijavite se na naše e-novice!

Pridobite najnovejše novice, popuste in posebne ponudbe.

Polje za SMS mora sadržavati između 6 i 19 znamenki i uključivati ​​pozivni broj države bez upotrebe + / 0 (npr. 1xxxxxxxxxx za Sjedinjene Države)
?