Poluoblačno

14°C Zrak

18°C Voda

Izbornik

Aquapark Istralandia d.o.o s sedežem v Brtonigli, Ronki 1, je založnik spletne strani www.istralandia.hr. Storitev, ki jo Aquapark Istralandia d.o.o nudi na domeni www.istralandia.hr, je spletna prodaja vstopnic. Z uporabo spletne strani www.istralandia.hr potrjujete, da ste kot uporabnik v celoti seznanjeni in soglašate s Pogoji uporabe, Prodajnimi pogoji in Izjavo o zaupnosti podatkov.
Če se z njimi ne strinjate in jih ne sprejemate, vas prosimo, da prenehate z uporabo te spletne strani. Nadaljevanje uporabe teh spletnih strani po seznanitvi s Pogoji uporabe se tolmači kot soglasje uporabnika s tu navedenimi pogoji in pravili ter pristanek na uporabo spletnih strani skladno z njimi. Uporabnik soglaša, da je uporaba spletnih strani Aquapark Istralandia d.o.o izključno na njegovo odgovornost. Ne Aquapark Istralandia d.o.o niti z njim povezane tretje osebe ne morejo na noben način jamčiti, da uporaba teh spletnih strani ne bo prekinjena ali povsem brez napak, niti ne morejo jamčiti za posledice uporabe teh spletnih strani ali za točnost, zanesljivost in vsebino katere koli informacije, storitve ali blaga, posredovane prek teh spletnih strani.
Uporabnik soglaša, da Aquapark Istralandia d.o.o ni odgovoren za neprimerno ali nezakonito ravnanje drugih uporabnikov ali tretjega, zato je riziko morebitne škode, ki bi mu posledično lahko nastala, v celoti na uporabniku. Izjava o odgovornosti se nanaša na vse škode, ki jih lahko povzročijo napake, brisanje, prekinitve, računalniški virusi, okvare, zamuda pri prenosu ali delovanju, prekinitve v komunikacijski liniji, kraja, prekinitev pogodbe, uničenje ali nepooblaščen dostop, spremembe ali zlorabe zapisov, neprimerno obnašanje, zanemarjanje ali katerikoli drugi dejavniki.

Aquapark Istralandia d.o.o in druge fizične ter pravne osebe, vključene v ustvarjanje, izdelavo in distribucijo te spletne strani, niso odgovorni za nobeno škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe ali nemožnosti uporabe teh spletnih strani. Uporabnik je odgovoren za zaščito zaupnosti gesel, ki se pojavljajo in ustvarjajo pri uporabi storitev Aquapark Istralandia d.o.o Odgovoren je tudi za nabavo in vzdrževanje svoje računalniške in programske opreme, vključno z opremo, potrebno za dostop in uporabo spletne strani www.istralandia.hr ter za vse s tem povezane stroške.
Za kakršnekoli poškodbe uporabnikove opreme, ki bi nastale kot posledica uporabe predmetnih spletnih strani, Aquapark Istralandia d.o.o ne sprejema nobene odgovornosti. Aquapark Istralandia d.o.o si pridržuje pravico v vsakem trenutku in brez predhodnega obvestila, če to oceni za potrebno, razveljaviti ali spremeniti kateregakoli od tu navedenih Pogojev uporabe spletne strani in/ali Izjavo o zaupnosti podatkov. Te spremembe lahko med drugim vključujejo tudi uvedbo določenih nadomestil ali plačil, zato uporabnikom svetujemo, da občasno podrobno preberejo informacije, ki jih vsebujejo Pogoji uporabe in Izjava o zaupnosti podatkov, da se seznanijo z morebitnimi spremembami.
Aquapark Istralandia d.o.o si pridržuje tudi pravico, da kadarkoli spremeni ali ukine katerikoli sklop poslovanja, vključno, in brez omejitev, čas dostopnosti, vsebine kot tudi opremo, potrebno za dostop in uporabo spletne strani. Aquapark Istralandia d.o.o. lahko tudi preneha s pošiljanjem informacij ali dela informacij, lahko zamenja ali ukine katerikoli način prenosa podatkov ter spremeni hitrost njihovega prenosa ali druge karakteristike podatkov. Če po morebitni spremembi Pogojev uporabe spletne strani in/ali Izjave o zaupnosti podatkov uporabnik nadaljuje z uporabo spletne strani, velja, da sprejema spremenjene Pogoje uporabe in/ali Izjave o zaupnosti podatkov.
Vsaka morebitna sprememba ali črtanje pogojev uporabe je veljavna do tretjih oseb takoj po objavi na spletnih straneh www.istralandia.hr. Vsaka uporaba spletne strani s strani končnega uporabnika, z izjemo pregledovanja sprememb pogojev uporabe, pomeni sprejem teh sprememb. Uporabnikova dolžnost je, da uporablja spletne strani Aquapark Istralandia d.o.o izključno v skladu s predpisi Republike Hrvaške in splošnimi moralnimi ter etičnimi načeli. Z uporabo spletnih strani Aquapark Istralandia d.o.o uporabnik soglaša, da morata vsa komunikacija in interakcija na teh straneh potekati v skladu s temi Pogoji uporabe.
Uporabniki prek teh spletnih strani ne smejo objavljati, prenašati ali kakorkoli omogočati dostopa do nobenih materialov, katerih vsebina na kakršenkoli način krši pravice drugih, na primer žaljenje, klevete ali posegi v zasebnost, in materialov nezakonite oblike ali vsebine. Aquapark Istralandia d.o.o si pridržuje diskrecijsko pravico, da sam oceni, če je uporabnik kršil svoje obveznosti. Uporabnik brez predhodnega pisnega soglasja Aquapark Istralandia d.o.o ne sme objavljati, prenašati ali kakorkoli nuditi dostopa do vsebin, ki vključujejo oglas ali ponudbo katerihkoli izdelkov in storitev, versko, politično ali nekomercialno promocijo, predvsem pa ne sme nagovarjati drugih uporabnikov spletnih strani Aquapark Istralandia d.o.o h koriščenju drugih storitev, ki so posredna ali neposredna konkurenca.

Aquapark Istralandia d.o.o si pridržuje diskrecijsko pravico, da sam oceni, če je uporabnik kršil svoje obveze. Vsebine spletnih strani www.istralandia.hr so last podjetja Aquapark Istralandia d.o.o in kot take zakonsko zaščitene, ali pa se uporabljajo na podlagi odobritve imetnikov avtorskih pravic, blagovnih znamk ter drugih potrebnih dovoljenj. Aquapark Istralandia d.o.o je tudi imetnik avtorskih pravic za vso idejno zasnovo vsebin spletne strani www.istralandia.hr, ki je neobhodna za pravilno in nemoteno delovanje projekta.

Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, prenos, distribucija, povezovanje, objava ali drugi posegi v te spletne strani brez pisnega soglasja Aquapark Istralandia d.o.o Vsaka kršitev te prepovedi ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, zaščite blagovnih znamk ali drugih pravic, kar lahko povzroči nezaželene posledice, vključno s sodnimi spori in kazenskim pregonom. Uporabnik ne sme menjati, objavljati, prenašati, sodelovati v prenosu ali prodaji, ustvarjati različic ali na kakršenkoli način izkoriščati katerekoli vsebine s spletne strani www.istralandia.hr, delno ali v celoti.
Prepovedano je tudi kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, objavljanje ali komercialna uporaba prevzetih materialov. Uporabnik soglaša, da Aquapark Istralandia d.o.o ne bo pripisoval odgovornosti in se odreka možnosti zahtevka za nadomestilo škode in stroškov. Enako velja za podružniceAquapark Istralandia d.o.o, njegove odgovorne osebe, zaposlene in agente. Sem sodijo tudi stroški pravnega zastopanja, ki bi lahko uporabniku nastali zaradi uporabe teh spletnih strani. Aquapark Istralandia d.o.o lahko kadarkoli prekine poslovni odnos z uporabnikom in si pridržuje pravico ukinitve vseh njegovih gesel in uporabniških računov, če oceni obnašanje uporabnika za nesprejemljivo.
Aquapark Istralandia d.o.o lahko prekine poslovni odnos tudi z vsakim drugim uporabnikom, ki ne upošteva Pogojev uporabe. V primeru ukinitve gesel ali uporabniških računov ostanejo v veljavi pogoji, ki se nanašajo na odgovornost in dolžnosti uporabnika. Aquapark Istralandia d.o.o ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi bila posledica tega, da se je uporabnik zanašal na informacije na spletni strani www.istralandia.hr.Aquapark Istralandia d.o.o se izrecno in v vseh pogledih ograjuje od vsebin na tretjih spletnih straneh, ki jih je mogoče obiskati prek povezave na strani www.istralandia.hr. Uporabnik obiskuje tretje spletne strani izključno in samo na lastno odgovornost, kar pomeni popolno izključitev odgovornosti Aquapark Istralandia d.o.o
V primeru, da je kakšna določba teh Pogojev uporabe nična, to ne vpliva na veljavnost katerekoli druge določbe teh pogojev. Preostali deli teh Pogojev uporabe tako ostanejo v veljavi, nična določba pa bo zamenjana z veljavno na način, ki po smislu in pravem namenu najbolj ustreza nični določbi. Če katerakoli stran ne uveljavlja svojih pravic iz teh Pogojev uporabe, to ne pomeni odpovedi od oziroma izgube pravic, kot tudi ne katerihkoli drugih tu navedenih pravic.

Mlajšim od 18 let je uporaba spletne strani Aquapark Istralandia d.o.o. prepovedana. Vsi spori in zahtevki, ki bi bili povezani ali bi izhajali iz teh Pogojev oziroma njihovega izvrševanja, so v pristojnosti sodišča v Poreču in se rešujejo v skladu s pozitivno zakonodajo Republike Hrvaške. S sprejetjem Pogojev uporabe s strani uporabnika se smatra, da je slednji seznanjen tudi s tehničnimi podatki produkta Aquapark Istralandia d.o.o Smatra se, da je uporabnik z obiskom spletne strani www.istralandia.hr v celoti prebral tudi te Pogoje uporabe.

Spletna trgovina Istralandia – vstopnice temeljijo na datumu prihoda, kar pomeni, da je datum prihoda, izbran v spletni trgovini, edini dan, ko vstopnice veljajo za vodni park, enako velja za vse dodatne prodajne artikle v spletni trgovini Istralandia (omarice, ležalniki, paviljon za sončenje, družinska kabina, paviljon Vip za sončenje, pasji boks). S tem ne moremo odobriti naknadnih reklamacij na dan prihoda ali nekaj dni po izbranem datumu prihoda, za vse druge informacije se lahko obrnete neposredno na nas z zahtevo na [email protected]. Če vodni park na izbrani dan prihoda zaradi višje sile ne bo odprt, bodo iste vstopnice in dodatna prodaja veljale za naslednji delovni dan vodnega parka.

Začnite zabavo, naročite vstopnice

Standardna
Znižana
Greška - pokušajte opet!
Hvala - preverite svojo mapo »Prejeto«.
Hvala - preverite svojo mapo »Prejeto«.

Bodite na tekočem – prijavite se na naše e-novice!

Pridobite najnovejše novice, popuste in posebne ponudbe.

Polje za SMS mora sadržavati između 6 i 19 znamenki i uključivati ​​pozivni broj države bez upotrebe + / 0 (npr. 1xxxxxxxxxx za Sjedinjene Države)
?