Sunčano

27°C Zrak

24°C Voda

Izbornik

Aquapark Istralandia d.o.o. sa sjedištem u Brtonigli, Ronki 1 izdavač je internet stranice www.istralandia.hr Skup usluga koje pruža na domeni www.istralandia.hr je provođenjeprodaje online ulaznica. Korištenjem internetske stranice www.istralandia.hr smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka.

Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica Aquapark Istralandia d.o.o. isključivo na njegovu odgovornost.Aquapark Istralandia d.o.o. kao niti jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Korisnik se slaže i potvrđuje da Aquapark Istralandia d.o.o.. nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Aquapark Istralandia d.o.o.  ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove internetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica.Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga kojeAquapark Istralandia d.o.o. Također, korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice www.istralandia.hr te za sve troškove povezane s tim.

Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti Aquapark Istralandia d.o.o.. Aquapark Istralandia d.o.o.zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

Također,Aquapark Istralandia d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Aquapark Istralandia d.o.o. može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku.

Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicamawww.istralandia.hr. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu Aquapark Istralandia d.o.o. isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.Korištenjem internetskih stranica Aquapark Istralandia d.o.o. od strane korisnika smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih tih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme.Aquapark Istralandia d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja Aquapark Istralandia d.o.o. objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranicaAquapark Istralandia d.o.o.. da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija.

Aquapark Istralandia d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.istralandia.hr u vlasništvu su tvrke Aquapark Istralandia d.o.o. te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Aquapark Istralandia d.o.o. je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.istralandia.hr neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjeno je bilo kakva kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja Aquapark Istralandia d.o.o. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.istralandia.hr u cijelosti ili djelomično.

Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti Aquapark Istralandia d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika Aquapark Istralandia d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Aquapark Istralandia d.o.o. smatra neprihvatljivim.

Također, Aquapark Istralandia d.o.o. može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika Aquapark Istralandia d.o.o. nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.istralandia.hr  Aquapark Istralandia d.o.o.se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.istralandia.hr.

U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Aquapark Istralandia d.o.o. U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je korištenje internetske stranice Aquapark Istralandia d.o.o..Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Poreču i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.Prihvaćanjem Uvjeta korištenja smatra se da je korisnik upoznat s tehničkim podacima proizvoda Aquapark Istralandia d.o.o. Posjetom stranici www.istralandia.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.

Pokreni zabavu, naruči ulaznice

Greška - pokušajte opet!
Hvala - provjerite vaš e-mail!
Hvala - provjerite vaš e-mail!

Prijavite se na naš newsletter i budite u tijeku!
Primajte najnovije vijesti, popuste i posebne pogodnosti.

Polje za SMS mora sadržavati između 6 i 19 znamenki i uključivati ​​pozivni broj države bez upotrebe + / 0 (npr. 1xxxxxxxxxx za Sjedinjene Države)
?